Повици | ЦУП

Повици

Сподели

Центарот за управување со промени (ЦУП) објавува: Оглас за ангажирање на: практикант

schedule Дата на објава: 08.03.2016

alarm Краен рок на повикот: 25.03.2016

Огласот за ангажирање е дел од политиката на градење на капацитетите на организацијата и отвореност кон заедницата. ЦУП бара етични, мотивирани и креативни личности кои ќе се придружат на нејзиниот тим, кој верува во демократија и отворени идеи и ги базира своите проекти на методот: планирај, реализирај, провери и делувај.

Центарот за управување со промени (ЦУП) објавува оглас за ангажирање на: Одговорен за односи со јавноста

schedule Дата на објава: 08.03.2016

alarm Краен рок на повикот: 25.03.2016

Огласот за ангажирање е дел од политиката на градење на капацитетите на организацијата и отвореност кон заедницата. ЦУП бара етични, мотивирани и креативни личности кои ќе се придружат на нејзиниот тим, кој верува во демократија и отворени идеи и ги базира своите проекти на методот: планирај, реализирај, провери и делувај.

Повик за учество на граѓански организации во мрежа за отворено владино партнерство согласно проектот - Граѓаните на прво место

schedule Дата на објава: 03.03.2016

alarm Краен рок на повикот: 01.03.2016

Граѓанската организација „Центар за управување со промени“ во соработка со „Центарот за одржлив развој АЛКА“ објавува повик за учество на граѓански организации во мрежа за отворено владино партнерство, како дел од проектот „Граѓаните на прво место“ кој е финансиран од Европската Унија

Покана за доставување понуди за ангажирање на правни експерти за подготовка на прирачник за слободата на изразување

schedule Дата на објава: 01.03.2016

alarm Краен рок на повикот: 11.03.2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година (во понатамошниот текст: Договорот за грант), проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа: 

Покана за доставување понуди (ментори)

schedule Дата на објава: 09.02.2016

alarm Краен рок на повикот: 15.02.2016

За потребите на проектот „Поголема партиципација – подобри политики и регулативи“, во рамките на програмата Цивика Моблитас, а врз основа на Договорот за грант меѓу Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Центарот за управување со промени (ЦУП), проектниот тим на ЦУП испраќа: 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk