Повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјали

schedule Дата на објава: 05.06.2018

alarm Краен рок на повикот: 20.06.2018

Центарот за управување со промени од Скопје, во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги”, финансиран од Европската Унија кој се реализира во рамките на програмата “Национална програма за помош при транзиција и институционална надградба 2013”, објавува повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјал за потребите на проектот.

Повик за набавка на услуги за одржување на настан

schedule Дата на објава: 22.05.2018

alarm Краен рок на повикот: 28.05.2018

Центарот за управување со промени во рамките на проектот „ Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување “ има потреба од услуги за одржување на настан за потребите на проектот – работилница со грантистите на проектот.

Покана за доставување понуди за набавка на четири правни асистенти

schedule Дата на објава: 05.04.2018

alarm Краен рок на повикот: 17.04.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испораката на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија, има потреба од набавка на четири (4) правни асистенти.

Покана за доставување понуди за двајца правни експерти

schedule Дата на објава: 28.03.2018

alarm Краен рок на повикот: 04.04.2018

За потребите на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги” кои се реализира во рамките на Националната програма за помош при транзиција и градење на институциите 2013, а врз основа на Договорот за грант, извршниот директор на Центарот за управување со промени донесе:

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 01/2018

за набавка на двајца правни експерти

Набавка на централен портал за отворени податоци

schedule Дата на објава: 07.03.2018

alarm Краен рок на повикот: 29.03.2018

Центарот за управување со промени во рамките на проектот „Поддршка на процесот на реформи во јавната администрација“, финансиран од Британската амбасада Скопје, набавува централен портал за отворени податоци за потребите на Министерството за информатичко општество и администрација.

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk