Нашиот тим | ЦУП
Сподели

Извршна канцеларија

Неда Малеска Сачмароска

Извршен директор

Весна Бочварска Цветковска

Финансиски директор

Искра Белчева - Ристовска

Програмски координатор

Нада Димитриевска

Проектен координатор

Маја Пињо Талевска

Прокетен координатор

Бранка Минчева - Коцевска

Проектен координатор

Марко Данаиловски

Проектен асистент

Димитар Врглевски

Проектен асистент


Наши соработници

Јасна Пајковска

Надворешен соработник

Југослав Георгиевски

Надворешен експерт

Ирена Бојаџиевска

Надворешен експерт

Наталија Шикова

Надворешен соработник

Петар Камчев

Надворешен експерт

Фани Михајловска

Надворешен експерт


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk