Нашиот тим | ЦУП
Сподели

Извршна канцеларија

Неда Малеска Сачмароска

Извршен директор

Весна Бочварска Цветковска

Финансиски директор

Искра Белчева - Ристовска

Програмски координатор

Наталија Шикова

Проектен координатор

Нада Димитриевска

Проектен координатор

Бранка Минчева - Коцевска

Проектен координатор

Јасна Пајковска

Проектен координатор

Марко Данаиловски

Проектен асистент

Димитар Врглевски

Проектен асистент


Наши соработници

Југослав Георгиевски

Надворешен експерт

Ирена Бојаџиевска

Надворешен експерт

Петар Камчев

Надворешен експерт

Фани Михајловска

Надворешен експерт


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk