Нашиот тим | ЦУП
Сподели

Извршна канцеларија

Неда Малеска Сачмароска

Извршен директор

Весна Бочварска Цветковска

Финансиски директор

Искра Белчева - Ристовска

Програмски координатор

Нада Димитриевска

Проектен координатор

Јасна Пајковска

Проектен координатор

Весна Глигорова

Финансиски координатор

Димитар Врглевски

Проектен асистент


Наши соработници

Југослав Георгиевски

Надворешен експерт

Бранка Минчева - Коцевска

Надворешен експерт

Ирена Бојаџиевска

Надворешен експерт

Наталија Шикова

Надворешен експерт

Петар Камчев

Надворешен експерт

Фани Михајловска

Надворешен експерт


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk