Набавка на услуги за планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги

schedule Дата на објава: 25.09.2018

alarm Краен рок на повикот: 05.10.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за  планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги.   

Повик 04/2018 Набавка на консултантска куќа за експерти

schedule Дата на објава: 17.09.2018

alarm Краен рок на повикот: 27.09.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во преку-граничната област”, кој се реализира во рамките на „Програмата за прекугранична соработка на поранешната југословенска Република Македонија – Албанија за 2014 и 2015”, има потреба од ангажирање на консултантска куќа која ќе обезбеди ангажирање на советници за обука и воспоставување на бизнис планови и изработка на инвестициски планови за развој на микро-претпријатијата во сопственост на жени.

 

Повик 08/2018- набавка на услуги за изработка на инфографици, промотивни видеа и кампања на социјални медиуми

schedule Дата на објава: 08.08.2018

alarm Краен рок на повикот: 15.08.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испораката на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за изработка на инфографици, промотивни видеа и кампања на социјални медиуми.  

Повик за набавка на услуги за одржување на настан

schedule Дата на објава: 22.05.2018

alarm Краен рок на повикот: 28.05.2018

Центарот за управување со промени во рамките на проектот „ Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување “ има потреба од услуги за одржување на настан за потребите на проектот – работилница со грантистите на проектот.

Покана за доставување понуди за набавка на четири правни асистенти

schedule Дата на објава: 05.04.2018

alarm Краен рок на повикот: 17.04.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испораката на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија, има потреба од набавка на четири (4) правни асистенти.

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk