Напредна обука за воведување на ИСО 9001:2015 | ЦУП

Напредна обука за воведување на ИСО 9001:2015

Сподели
2 дена
7 сесии
14 часа
10-20 учесници

За програмата

ИСО 9001 стандардот е најупотребуван стандард за управување со квалитет во организациите и од приватниот и од јавниот сектор. Оваа програма е наменета за лица кои се назначени за воведување на ИСО 9001 во организацијата и кои ќе бидат одговорни за одржување на системот.

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со напредни теоретски и практични познавања за целосна имплементација на ИСО 9001: 2015 стандардот во организацијата.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе ги разберат термините и дефинициите во ИСО 9001 системот
 • Ќе можат да планираат и координираат интерни проверки
 • Ќе можат да документираат процеси
 • Ќе можат да прават проверки по ИСО 9001 системот за управување со квалитет
 • Ќе можат да прават извештаи за проверката на системот

Содржина на програмата

 • Стандарди за управување со квалитет
 • Основи на ИСО 9001:2015 верзијата на стандардот
 • Процес на имплементација на ИСО 9001
 • Прирачник за квалитет според ИСО 9001
 • Документирање на процеси
 • Спроведување интерни проверки
 • Изработка на извешти за проверка на системот

Координатор на програмата

Искра Белчева - Ристовска

Искра има долгогодишно искуство во управување со проекти финансирани од Европска Унија во Република Македонија, претежно наменети за развој на институциите на јавната администрација и поддршка на реформите во насока на членство во ЕУ. Има работно искуство во раководството на телото за склучување на договорите од ИПА програмата, при што е одговорна за функционирањето на ИПА структурите во институциите корисници, како и развој на нивните капацитети, за воспоставување и работење на децентрализираниот систем на имплементација на ИПА, за контрола на квалитетот на тендерските документи и постапки, спроведува бројни тендерски постапки, ги координира сите Твининг договори. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk